update OPEN DICHT bruggedichten

Tijdens de Poeziëweek 2018 maakten we bekend dat we met de eerste twee bruggen de voorbereidende fase in gingen. De ambitie was tegen het einde van deze zomer de bruggedichten daarop te realiseren, afhankelijk van de gemeentelijke procedures en besluitvorming. Het staartje van de zomer is begonnen, waar staan we nu?

  • Met diverse gemeentelijke diensten en RET vindt afstemming plaats over uitvoering in 2019 en randvoorwaarden in het project. En hoewel het langer duurt dan we verwachtten is deze voorbereidingstijd nodig, onvermijdelijk en draagt het bij aan gedegen uitvoering.
    Ons uitgangspunt is van meet af aan dat we kijken naar hoe het wèl kan & samen met de gemeente Rotterdam we MAKE IT HAPPEN !
  • Voor de Mathenesserbrug is er een prachtig ontwerp gemaakt door grafisch ontwerper Bart Oppenheimer voor het gedicht van Daniël Dee. Toestemming voor de uitvoering is gegeven door gemeente Rotterdam. Omdat het aanbrengen op de brug veel gevolgen heeft voor het (weg)verkeer sluiten we aan op geplande RET werkzaamheden in 2019. Zodra bekend is in wanneer de onthulling kan plaatsvinden laten we het weten!
  • De Lage Erfbrug staat voorlopig on hold. De toestemming voor het overeengekomen gedicht werd teruggetrokken en de hoge kosten van het omgevingsmanagement tijdens de uitvoering vormden een struikelblok. Want we kunnen bij De Lage Erfbrug niet op RET werkzaamheden aansluiten. Met de beschikbare middelen richten we ons daarom liever eerst op uitvoerbare bruggedichten.
  • Ondertussen worden natuurlijk voorbereidingen voor de andere bruggen getroffen, zie hier welke dat zijn. Daarover meer zodra er feestelijk nieuws te melden is.
  • nieuwe financiers en partners zijn STOER, BPD Cultuurfonds en De Machinist! Zie ook hier.
  • volg het project ook via Facebook!

MathenesserbrugOPEN DICHT bruggedichten heeft de ambitie liefst 10 bruggen over de Delfshavense Schie van poëzie te voorzien. Het project is succesvol als er 2 tot 4 bruggedichten op de route worden gerealiseerd. Bekendmakingen over geselecteerde dichters en gedichten, en de ontwerpers worden per te realiseren brug gedaan.  De eerste bruggen worden gefinancierd door CityLab010, het Job Dura Fonds en CBK Rotterdam, STOER en BPD Cultuurfonds.

De financiers en samenwerkingspartners van OPEN DICHT bruggedichten.