Doneren

Wilt u een gift doen? Dat is fantastisch – heel veel dank hiervoor!

Vul hieronder uw naam en emailadres in, en geef aan welk bedrag naar keuze u wilt doneren of kies één van de bedragen uit het dropdownmenu. Doneren kan vanaf €5,00 (i.v.m. de Mollie payment provider). Via Ideal wordt u door een veilige betalingsomgeving geleid.

U kan ook een bericht voor ons achterlaten.

Wilt u voorkomen dat we kosten maken voor de donatie? Maak dan € 0,36 extra over bovenop uw donatie. Of maak uw gift rechtstreeks over op:
-> Stichting de Zoek naar Schittering IBAN: NL24 TRIO 0338 73 2918

De stichting heeft een culturele ANBI status, waardoor uw giften extra aftrekbaar zijn, lees onder het formulier meer.

uw gift oormerken
U kan voor uw gift zelf bepalen voor welk project of doel het is (zoals De Gedenktuin, bruggedichten, stichtingskosten) of kies ‘overige projecten’ als u geen keuze wilt maken, maar de keuze aan de stichting overlaat. Als u aan een andere, specifieke activiteit van de stichting wilt doneren, omschrijft u dat dan in het bericht. 

Wilt u periodiek in plaats van eenmalig doneren? Lees onder het donatievenster verder en neem dan contact op via bestuur@dezoeknaarschittering.nl.

Bedrag


Updates & Uitnodigingen
Wij voegen na uw donatie uw e-mailadres en (voor)naam toe aan de Updates & Uitnodigingen, die wij zeer incidenteel sturen, zodat u op de hoogte blijft van de activiteiten van de stichting waar u aan bijdraagt.
U kunt zich daar ten alle tijden voor uitschrijven. Wilt u deze bij voorbaat niet ontvangen? Meld dit dan even in het berichtvenster hierboven. 

ANBI status

Stichting de Zoek naar Schittering heeft de culturele ANBI status toegekend gekregen door de Belastingdienst, met terugwerkende kracht vanaf de oprichtingsdatum, 16 oktober 2017. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling: die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut waarbij een culturele ANBI voor minstens 90% actief is op cultureel gebied. Meer informatie over de culturele anbi. Giften zijn aftrekbaar als een organisatie een ANBI status heeft. Voor fondsenwerving kan de ANBI status belangrijk zijn omdat sommige fondsen dit als voorwaarde voor aanvragen stellen.

voordelen en verplichtingen ANBI

Donateurs en ANBI’s kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen, zoals onder andere bij erven en schenken, en eenmalige en periodieke giften aan een ANBI zijn aftrekbaar. Het geven van een gift aan de stichting door particulieren en ondernemingen is vanwege deze belastingvoordelen extra aantrekkelijk. Indien je een culturele ANBI bent mogen particulieren en ondernemingen in de aangifte inkomstenbelasting zelfs 1,25 keer (particulieren) of 1.5 keer (ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen) het bedrag van de gift aftrekken van hun inkomsten.
Lees uitleg voor particulieren hier en uitleg voor ondernemers hier.
De ANBI status kent voor ons ook verplichtingen, die je hier na kan lezen.

De voordelen van periodiek schenken

U mag uw volledige gift jaarlijks aftrekken van uw belastbaar inkomen, ongeacht de hoogte van uw gift of uw inkomen.

De fiscus betaalt daarmee een aanzienlijk deel van uw schenking. Afhankelijk van uw inkomen kan dat oplopen tot 43 procent. Let op: voor belastbare inkomens boven €68.500 daalt het aftrekpercentage de komende jaren van 43% (in 2021) naar 37,05% in 2023.
U kunt het belastingvoordeel desgewenst gebruiken om uw steun aan ons te verhogen.

Hoe werkt het?

U schenkt een vast bedrag per jaar en de looptijd van uw schenking is minimaal vijf jaar.
De gift is vastgelegd in een schriftelijke schenkingsovereenkomst. Dat ontvangt u van ons op verzoek. U vult het in en wij vullen de benodigde gegevens aan en sturen vervolgens het formulier naar u terug voor uw administratie. Als u een echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner? Dan moet hij/zij de overeenkomst ook ondertekenen (art. 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.)