Privacy verklaring

De stichting De Zoek naar Schittering
directeur Jiske Foppe
info@dezoeknaarschittering.nl

Deze Privacy verklaring dient ter informatie van websitebezoekers en relaties van De stichting de Zoek naar Schittering (hierna: De stichting).

Samenvatting Privacy verklaring:

 • De Stichting registreert incidenteel, minimale persoonsgegevens, zoals NAW gegevens, functie, email, website, telefoon en bankrekening, kvk en btw nummer en statistieken over websitebezoek.
 • je kan altijd een email sturen met het verzoek om jouw persoonsgegevens uit de stichting database of crm niet langer te gebruiken of te wissen.
 • cookie statement

Privacy verklaring
De Stichting bewaart (een deel van) de volgende gegevens voor het (zakelijk) contact met jou in digitale bestanden of client relation management system (CRM):

Gewone persoonsgegevens:

 • NAW gegevens: (bedrijfs)Naam, Adres, Woonplaats
 • Functie
 • Emailadres
 • Website
 • Telefoonnummer
 • Bankgegevens
 • Kvk nummer / BTW nummer
 • Alleen in geval van specifieke projecten en met expliciete toestemming: geboorte data of leeftijd van jongeren onder de 16, en dit uitsluitend met expliciete toestemming van ouders/verzorgers
 • Geanonimiseerde gegevens over jouw bezoek aan deze website

Door gegevens aan de Stichting te verstrekken geef je toestemming aan de Stichting om deze gegevens voor zakelijke correspondentie te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk als de Stichting met jou samenwerkt of fondsen van u ontvangt.
Als jouw gegevens niet meer nodig zijn voor dienstverlening of voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en de wettelijke bewaartermijn verlopen is, worden de gegevens verwijderd.

Doeleinden
Gegevens
van zakelijk contacten, fondsen, leveranciers, initiatiefnemers, opdrachtgevers, donateurs en netwerkrelaties worden uitsluitend gebruikt voor:

 • contact onderhouden via email, telefoon en whatsapp /sms en uitnodigingen voor evenementen
 • betalingen, fondsenwerving en verantwoording
 • offertes / facturering
 • administratie en boekhouding (administratiekantoor Palet)
 • correspondentie over en binnen een opdracht of project
 • projectmatig: bijv. de Geluk op Zuid gedichtenwedstrijd of open/dicht_bruggedichten

Verstrekking aan derden
De stichting werkt via beveiligde netwerkverbindingen. Jouw gegevens worden uiteraard aan niemand verstrekt, tenzij dat met instemming is of uit de samenwerking, project of andersoortige opdracht logischerwijs voortvloeit.

Toestemming
De stichting mag deze gegevens uitsluitend bewaren met jouw toestemming. Om geldige toestemming aan te tonen moet de stichting kunnen laten zien op basis van welke informatie jij toestemming geeft om deze gegevens te bewaren. Daarom:

 • vink je bij de contactformulieren op de contactpagina de Privacy toestemming Als u uw email en / of telefoongegevens via het contactformulier achterlaat wordt dat uitsluitend gebruikt voor het (zakelijk) contact tussen u en de stichting en niet aan derden verstrekt of gepubliceerd. Incidenteel kan je een e-mail ontvangen om contact met u op te nemen of ter informatie aan u en andere relaties over onze projecten of actuele activiteiten.
 • gaat de stichting ervanuit dat, indien je de stichting zelf benaderde via mail, telefoon, een businesscard gaf of anderszins hierdoor contactgegevens verstrekte, dat deze gegevens gebruikt mogen worden om te reageren of je (weer) te kunnen benaderen.
 • op projectbasis wordt met platforms zoals Google maps en Dropbox gewerkt.
  Emailgegevens worden in het (online via webhost Flexwebhosting en offline) emailprogramma Outlook / crm bewaard.
 • Van degenen die zich opgeven voor de Updates & Uitnodigingen worden in de MailChimp omgeving emailadres en (indien opgegeven) voornaam bewaard. Dit is de link naar de Privacy Policy van MailChimp.  Dit wordt hier verplicht verplicht vermeld vanwege section 20 van de Standard Terms of Use van Mailchimp.

Rechten, opvragen en aanpassing gegevens

Je kan: inzage krijgen in welke gegevens we van je hebben opgeslagen en die indien gewenst laten corrigeren of verwijderen (voor zover juridisch toege­staan); de stichting vragen de verwerking van jouw gegevens te stoppen, of vragen om de overdracht van jouw gegevens aan derden.
Na wederzijdse bevestiging door de stichting van dit verzoek zal hieraan binnen een maand worden voldaan.
Als je het oneens bent met de manier waarop de stichting omgaat met de privacy van jouw gegevens dan heb je uiteraard de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of juridische ondersteuning te zoeken.

Cookie statement

Via websitebezoek wordt er vaak automatisch informatie opgeslagen op jouw computer in de vorm van een ‘cookie’ (een digitaal gegevenspakketje). Op deze website wordt zeer beperkt gebruik gemaakt van functionele en analytische cookies. De cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak van de bezoeker, ze onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen.
Functionele cookies zorgen ervoor dat websites goed werken. Met analytische cookies  krijgt de stichting inzicht in hoe bezoekers gebruik maken van de website. Ze maken een minimaal inbreuk op je privacy, bovendien anonimiseert de stichting deze automatisch in het gebruik via de instellingen.
Zowel voor analytische als functionele cookies hoef je geen toestemming aan de bezoeker te vragen. Hieronder staan tips hoe je er zelf voor kan zorgen dat je kan surfen zonder cookies.

Advertising cookies (tracking cookies) kunnen door adverteerders en derde partijen zoals MailChimp, YouTube, Facebook, Google worden gebruikt om een bezoekersprofiel op te stellen, bijvoorbeeld YouTube doet dit via embedded video’s, of via facebook plugins op de website. MailChimp stuurt cookies mee met nieuwbrieven. De Stichting heeft geen invloed op wat deze partijen met hun cookies doen en adverteert niet op deze website.

Tips Jij kan jezelf afmelden voor (tracking) cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Zie hiervoor de hulpfunctie van je browser. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Je kan het vastleggen en verwerken van door cookies gegenereerde gegevens (inclusief IP-adres) voorkomen door een zogenoemde opt-out browser add-on te installeren. Dat kan onder meer via deze link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
Ook interessant: de cookie tracker om websites op cookies te checken.

Google Analytics 

Deze website verzamelt via Google Analytics gegevens om het inzicht te krijgen in het gebruik van de website door bezoekers en de herkomst van bezoekers. De stichting doet dit om te kunnen zien hoe de website wordt gebruikt. Google Analytics levert rapportages over het gebruik van de website en genereert informatie over het gebruik van de website door bezoekers door een cookie te plaatsen op jouw computer.
De informatie die Google Analytics verzamelt, wordt geanonimiseerd en is niet persoonlijk herleidbaar. De locatie (op land niveau) van bezoekers is wel te zien. De stichting heeft via de instellingen Google  Inc. geen toestemming gegeven deze informatie te delen met commerciële afdelingen of aan derden te verstrekken, tenzij Google Inc. daartoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google Inc. verwerken. Op dit laatste heeft de stichting geen invloed.

Stichting De zoek naar Schittering behoud zich het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen.


Met dank aan AVG expert Jurgen van der Vlugt  https://maverisk.nl