open/dicht_ bruggedichten

De ambitie is om over de Delfshavense Schie een lint van bruggedichten te realiseren. Onder, op, of nabij liefst tot 10 bruggen worden gedichten van Rotterdamse dichters aangebracht die tijdens het wachten en wandelen leesbaar zijn voor wandelaars, fietsers en automobilisten.
Zie hier actuele verkeersmaatregelen tijdens aanbrengen van gedichten aan de bruggen. 
Lees veel meer op de projectwebsite www.bruggedichten.nl .  


bruggedicht Jonkersbrug sept. 2022

Er wordt een gedicht van Peter SwanbornHier en nu, als bruggedicht uitgevoerd aan de Jonkersbrug in een ontwerp van beeldend kunstenaar Milou van Ham. In september 2022 wordt het aangebracht op de brug.
Op zondag 18 september van 18 – 19 uur presenteren we een mooi muzikaal en poëtisch programma, onder de naam Hier en Nu in het kader van de onthulling. Zie het hele programma hier.

Het gedicht komt uit de bundel Het wolkenreparatieatelier (Podium, 2018). Voor het bruggedicht aan de Jonkersbrug is samengewerkt met architecte Marja Haring die actief meedacht over de vormgeving van het bruggedicht aan haar brug. Houdt de website en @bruggedichten op facebook en instagram in de gaten voor nieuws.
Lees hier meer.

Dit bruggedicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Erasmusstichting Rotterdam , het Prins BernhardCultuurfonds, CultuurConcreet, de stichting ter Bevordering van Volkskracht, CityLab010 (2017) en GEEN POEHA, zaak voor poëzie. Steunfonds Pictoright financierde het ontwerp.


bruggedicht Beukelsbrug mei 2021

Aan een pijler van de Beukelsbrug, Rotterdam, bij de Spangesekade richting Van Nellefabriek, realiseerde stichting de Zoek naar Schittering het bruggedicht .broodkruim van Dean Bowen. Het bruggedicht is een combinatie van poëzie met beeldend werk komend uit de streetart. Het werk van nationaal en internationaal actieve kunstenaarsduo Bier en Brood aan de Beukelsbrug is een visuele interpretatie van het gedicht. Je ‘leest’ het werk vanaf het gedicht aan de bruggepijler van links naar rechts, net als het gedicht. In deze clip luister je naar het gedicht en zie je de totstandkoming van het eerste, voornaamste deel. Een tweede wand die de schildering spiegelt maakt de poëtische schildering tot een geheel bij de onderdoorgang van deze brug. Lees het gedicht en meer achtergronden hier. 

Een samenwerking met Hiphopinjesmoel / Rewriters010. Filmproductie van Het Videobureau van Koen Samson.

Dit bruggedicht werd mede mogelijk gemaakt door Gemeente Rotterdam, J.E. Jurriaansestichting, Steunfonds Pictoright, CBK Rotterdam, Mij. tot Nut van t Algemeen Rotterdam, Doornbos BV, Rotterdamsedichters.nl, Quist Wintermans Architecten.

open/ dicht_bruggedichten is een project van Stichting de Zoek naar Schittering.


bruggedicht Parkhavenbrug mei 2020

Logo open/dicht_bruggedichten

 

In de vroege ochtend van 4 mei 2020 was het klaar. Het bruggedicht van Ester Naomi Perquin in een ontwerp van Monice Janson, werd in twee nachten, met als achtergrond de Euromast, aan de onderzijde van de Parkhavenbrug geschilderd met behulp van twee hoogwerkers van Doornbos. We zijn nu gestart met de voorbereidingen voor de Beukelsbrug en de Jonkersbrug. Bij deze bruggen wordt poëzie in de omgeving van de brug aangebracht. Lees meer op de website Bruggedichten.nlen via Facebook en Instagram @bruggedichten.
Zie hier de timelapse die de hele aanbrenging van het bruggedicht Parkhavenbrug in beeld brengt:

Het bruggedicht aan de Parkhavenbrug werd mogelijk gemaakt door CityLab010, Stichting Van Beuningen/Peterich-fonds, BPD CultuurfondsCBK Rotterdam en Gebiedscommissie Delfshaven.


bruggedicht Mathenesserbrug april 2019

19 april 2019 is het eerste bruggedicht opgeleverd.
Het gedicht is van Daniël Dee in een ontwerp van Bart Oppenheimer. De uitvoering werd in sneltreinvaart binnen 36 uur gerealiseerd door decoratieschilders van Atelier Leo Mineur, in een spectaculaire nachtelijke setting met twee telescoophoogwerkers van Doornbos.
Op de website bruggedichten.nl lees je meer over het project. Op 3 mei vond de formele presentatie van het bruggedicht aan de stad plaats met o.a. Wethouder Arjan van Gils en Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja. Lees hier meer over de onthulling.

Dit is een korte film over de onthulling van Paul van der Blom:
 

Het bruggedicht aan de Mathenesserbrug werd mogelijk gemaakt door CityLab010, CBK Rotterdam, Job Dura fonds, STOER, en Gebiedscommissie Delfshaven. CityLab010, Gebied Delfshaven, CBK Rotterdam, Stichting Van Beuningen/Peterich-fonds, BPD Cultuurfonds, en Erasmus Stichting Rotterdam dragen bij aan volgende bruggen.

Mathenesserbrug bruggegedicht Daniël Dee
Mathenesserbrug
bij aanvang
PvdB_zijaanzicht
Mathenesserbrug
verder met het werk 19 april
we brengen alles omhoog
afronding
vanaf Spangense kade gezien
bijna af
previous arrow
next arrow
 

open/dicht_bruggedichten

Projectuitvoering eerste twee bruggen 2017-2020

De ambitie is om over de Delfshavense Schie een lint van bruggedichten te realiseren. Onder, op, of nabij liefst tot 10 bruggen worden gedichten van Rotterdamse dichters aangebracht die tijdens het wachten en wandelen leesbaar zijn voor wandelaars, fietsers en automobilisten.
Zie hier actuele verkeersmaatregelen tijdens aanbrengen van gedichten aan de bruggen.

De bruggen, de Rotterdamse poëzie en de cultuurhistorie van het gebied staan centraal in een gerelateerde toeristische wandel/fietsroute en op een bijbehorende toekomstige website waarop de toegang tot inspirerende tools bij het dichten een Do it yourself –pakket vormen. Je kan er zelf direct mee aan de slag, thuis, tijdens de wandeling of vanaf het digibord. Tien- tot honderdduizenden voorbijgangers, te voet, te fiets en in de auto lezen jaarlijks de gedichten als de bruggen gerealiseerd worden.

De eerste bruggen van  open/dicht_bruggedichten werden in de periode 2017-2020 uitgevoerd door stichting de Zoek naar Schittering, op initiatief van GEEN POEHA zaak voor poëzie en fondsenwerving, in samenwerking met kennispartners Rotterdamsedichters.nl, Poetry Internationalciviel adviesbureau Waterpas en De Machinist. HIER vind je meer informatie over onder meer de criteria, de poëzie selectie en de commissie.


Wat gaan we doen 

Aan de onderkant of rondom bruggen over de Delfshavense Schie worden gedichten van Rotterdamse dichters aangebracht die tijdens het wachten leesbaar zijn voor wandelaars, fietsers en automobilisten, als een lint van bruggedichten in Rotterdam West (Delfshaven en Overschie), van de Maas tot aan de Schie. Op de hieraan verbonden website www.bruggedichten.nl vind je informatie over de wandel/fietsroute, en de bruggedichten, Rotterdamse dichters en de bruggen en je hebt er toegang tot inspirerende tools bij het dichten en lesgeven via de DOEN pagina: als het ware een Do it yourself (DIY) programma dat voor iedereen beschikbaar is. Je kan er zelf direct mee aan de slag, thuis, tijdens het vrijwilligerswerk en de wandeling of vanaf het digibord. Er werd eind 2017 gestart met de poëzieselectie, en vanaf februari 2018 startten we met de eerste vergunningaanvragen en ontwerpen voor de eerste bruggen. Voor resterende bruggen zoeken wij aanvullende financiering. Eind 2019 hoopten we minimaal 2 tot 4 bruggen te hebben verfraaid of voorbereidingen in gang te hebben gezet, dat is vanwege de uitloop in de uitvoering 2020 – 2021 geworden. Uitvoering is afhankelijk van fondsenwerving en vergunningverlening.


Initiatiefnemer en partners

Het project open/dicht_bruggedichten is gestart op initiatief van Jiske Foppe van GEEN POEHA zaak voor poëzie en fondsenwerving, in samenwerking met kennispartners RotterdamseDichters.nl, Poetry International en civiel adviesbureau Waterpas, dat tevens in opdracht adviseert en begeleidt in de uitvoeringswerkzaamheden. De Machinist ligt aan de Delfshavense Schie in Rotterdam en is een ongedwongen ontmoetingsplek met vele functies, zij treden op als partner in facilitering indien nodig. Doornbos Equipment BV , leverancier van telescoop hoogwerkers, heeft zich ook verbonden aan het project. Zij zijn gevestigd langs de Delfshavense Schie, menigeen heeft hun machines boven de bomen langs de Giessenbrug zien uittorenen. Het Rotterdamse familiebedrijf draagt het project een warm hart toe en daar zijn wij heel trots op.
Daniël Dee is door open/dicht_bruggedichten gevraagd één van de 10 gedichten te schrijven voor dit project en is daarnaast de coördinator Poëzie. Derek Otte, stadsdichter 2017 -2018 en spoken word performer is ambassadeur van het project.


Financiering

Met behulp van CityLab010, Stichting Van Beuningen/Peterich-fonds, CBK Rotterdam, Job Dura fonds, BPD Cultuurfonds, Erasmusstichting Rotterdam en STOER (stichting organisatie van effectenhandelaren te Rotterdam), J.E. Jurriaanse tichting, CultuurConcreet, stichting ter Bevordering van Volkskracht, Steunfonds Pictoright, Mij. tot Nut van t Algemeen Rotterdam, Doornbos Equipment BV, Rotterdamsedichters.nl, Quist Wintermans Architecten realiseren we de (eerste) bruggen, de website bruggedichten.nl met een ‘doen’-pagina, tour en route.
Voor realisatie van alle bruggen zoeken wij aanvullende financiering bij fondsen en zakelijke partners.


het project online en in de media:

social media en website:
artikelen en andere media aandacht
 • 29 april 2019 RTV Rijnmond


Welke bruggen: locaties

Het gaat om de volgende bruggen, van Maas tot aan de bocht bij Overschie:de 10 bruggen over de Delfshavense Schie

 1. Parkhavenbrug
 2. Coolhavenbrug
 3. Pieter de Hoochbrug
 4. De Lage Erfbrug
 5. Mathenesserbrug
 6. Beukelsbrug
 7. Jonkersbrug
 8. Giessenbrug
 9. Spaanse Brug
 10. Hoge brug

 

De selectie van de poëzie

suggesties van Rotterdammers en commissie

De poëzie voor onder en rondom de bruggen wordt geselecteerd door een commissie onder leiding van Daniël Dee. Rotterdammers konden in najaar 2017 hun suggestie van welke Rotterdamse dichter zij graag werk onder, op of nabij een brug zouden willen zien met een gedicht, aan de selectiecommissie mailen. Er zijn in totaal 43 dichters en 67 gedichten door Rotterdammers aangedragen.  Hun suggesties werden meegenomen in de voorselectie, die bestond uit alle dichters en/of gedichten die door de initiatiefnemer, de commissieleden en Rotterdammers werden aangedragen. De commissie selecteerde uit de voorselectie gedichten waaruit per brug een keuze wordt gemaakt. Er wordt per brug publiekelijk gecommuniceerd over de uiteindelijke geselecteerde dichter omdat realisatie per brug afhankelijk is van fondsenwerving en vergunningverlening.

De commissie koos uit deze voorselectie op basis van de volgende criteria:

Criteria bij selectie poëzie voor op, onder of nabij de brug

Kwaliteit Een subjectief maar onontbeerlijk begrip, het moet in ieder geval gaan om professioneel werk.
–Lengte Afhankelijk van de afmetingen van de brug en eventuele andere technische vereisten.
–Rotterdams De poëzie is van Rotterdamse dichters; dat wil zeggen dichters die hier geboren zijn, gewoond of gewerkt hebben of nog steeds wonen en werken, dus een duidelijke affiniteit hebben met onze stad.
–Originaliteit Het gedicht moet niet elders in de stad te vinden zijn, de dichter moet evenmin al heel vaak met andere teksten in het stadsbeeld te vinden zijn, er is ruimte voor zoveel meer.
–Eeuwigheidswaarde De inhoud moet ook over een paar jaar nog steeds interessant zijn.
–Thema Tenslotte wordt in de uiteindelijke selectie rekening gehouden met thematiek, denk daarbij bijvoorbeeld aan het water, de brug, de rivier, kanaal, verbinding, stilte, wachten, de stad, het stadsleven.

De selectiecommissie poëzie

Voorzitter van de selectiecommissie is Daniël Dee (1975).

Daniël Dee is gevraagd als coördinator Poëzie van open/dicht_bruggedichten vanuit zijn expertise als dichter, voormalig Rotterdams stadsdichter 2013-2014, redacteur en mede-oprichter van de website Rotterdamsedichters.nl, samen met Bart Driessen. Dee ambieerde tijdens zijn stadsdichterschap al gedichten onder de brug aan te brengen, realisatie van de bruggen lukte destijds echter niet. Voor de huidige initiatiefnemer Jiske Foppe was deze combinatie van zaken reden om hem te betrekken bij open/dicht_bruggedichten en hem bovendien te vragen zelf één van de gedichten voor de selectie te schrijven. Daarmee had hij de handen vrij om als voorzitter van deze commissie de selectie van de overige gedichten te begeleiden.

Hij nodigde als commissieleden uit:

Christine Bosch (1983)
–eigenaar van Bosch & de Jong Boekhandelaren en zelfstandig redacteur
Bosch’ missie lijkt het om elke Rotterdammer aan het lezen te krijgen, in het bijzonder literair werk. Haar eerste boekhandel, De Balustrade, stond in Rotterdam West, praktisch tegen de Delfshavense Schie aan. Het was een plek waar je niet direct een boekhandel zou verwachten. Ze is zelf ook woonachtig in de wijk. Tegenwoordig runt ze een boekhandel in Rotterdam Zuid. Als redacteur van het ter ziele gegane tijdschrift Tortuca weet ze als ingewijde wat er gebeurt aan poëzie in de stad.

Hermen Hoek (1989)
–redacteur bij Uitgeverij Douane en leraar Nederlands
Onder het redacteurschap van Hoek zijn meerdere belangrijke dichtbundels verschenen, waaronder verschillende bundels van Rotterdamse dichters. Hij weet feilloos kwaliteit te herkennen, of waar het aan schort in een gedicht, en kan dat altijd perfect onderbouwen.

Gyz La Rivière (1976)
–kunstenaar, voormalig vormgever van poëzietijdschrift Krakatau en autoriteit op het gebied van kunst in de publieke ruimte in Rotterdam
La Rivière is al jaren, vanuit een persoonlijke fascinatie, een verwoed verzamelaar van publicaties van Rotterdamse schrijvers en met name dichters. Als kunstenaar heeft hij het standaard werk (in stripvorm) geschreven over kunst in de buitenruimte van Rotterdam. Bijna alle beelden, monumenten, gevelversieringen en muurschilderingen  komen in Rome’dam aan bod. In 2014 kwam zijn film Rotterdam 2040 uit waarin hij voorstellen doet over de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. http://www.rotterdam2040.nl/.

Ontwerp gedicht op brug
Voor het ontwerp op de brug wordt per brug of per selectie bruggen een typografisch ontwerper danwel kunstenaar uitgenodigd door Stichting De zoek naar schittering. Hierbij wordt met CBK Rotterdam afgestemd. De ontwerpers baseren hun ontwerp tevens op de combinatie van het gedicht en (technische vereisten en mogelijkheden van) de brug. Naast kwalitatief inhoudelijke afwegingen is het hebben van affiniteit met Rotterdam ook uitgangspunt bij de selectie van de ontwerper(s).


WAIT FOR IT!

Eind 2017 werd deze bijna meditatieve compilatie van de 7 open- en dichtgaande bruggen over de Delfshavense Schie getoond in Studio Purrr als onderdeel van een kleine installatie. Geïnspireerd en ter voorbereiding van het initiatief open/dicht_bruggedichten maakte Jiske Foppe filmbeelden van alle bruggen die open- en dichtgaan langs de Delfshavense Schie en deel uitmaken van open/dicht_bruggedichten. Ze maakte er deze compilatie van. Het gedicht dat wordt voorgedragen in de film is onder de Mathenesserbrug aangebracht. Het gedicht is van dichter Daniël Dee en de 4 verschillende voordrachten zijn door dochter Nora en Daniel zelf. Wait for it!

Productie en copyright Jiske Foppe i.s.m. Quinten Smith. De voordrachten zijn te beluisteren vanaf 2.06, 3.55, 6.54 en 8.42 seconden, maar beter nog is het geheel te bekijken en beluisteren. Tip: volume voluit op 100% zetten om de ware brugervaring te beleven en het gedicht goed te horen.