De Gedenktuin

De Gedenktuin
herdenken door kinderen mogelijk maken

‘De Gedenktuin’ is een herdenkingsplek voor kinderen, om gedenken door kinderen mogelijk te maken, in een prettige omgeving. Initiatiefnemers typografisch ontwerper Monice Janson en ontwerper voor de openbare ruimte Leontien Wiehink bedachten en ontwerpen de plek.

Met de ‘De Gedenktuin’ realiseren we een herdenkingsplek voor kinderen op de Zuiderbegraafplaats in Charlois, Rotterdam. Ons doel is kinderen te helpen bij het afscheid nemen, het herinneren en hun verlies een plek te geven. Verlies van een overleden vriendje uit de buurt of van school, van een zusje, broertje, vader of moeder, opa of oma. ‘De Gedenktuin’ bestaat uit vijf massief houten huisjes op palen, met poëzie erop verwerkt. Een huis staat voor geborgenheid en een plekje hebben. 

Met ‘De Gedenktuin’ willen we ook onderling contact bevorderen. Bij ‘De Gedenktuin’ staat daarom een bank, groot genoeg om met meerdere ouders, kinderen of als gezin op te zitten. Ouders kunnen in alle rust zitten en met elkaar praten. Jonge broertjes of zusjes kunnen in en om de huisjes spelen. Een steentje leggen, een briefje achterlaten. 
Poëzie speelt een rol in het ontwerp op de bank en in of op de huisjes. Poëzie kan iets bijdragen: voor steun zorgen of helpen bij het rouwen, aanleiding zijn tot een gesprek met elkaar of troost bieden.

De plek is een aanvulling op een bestaand graf of urn en ook voor kinderen met nabestaanden elders of buiten de stad of land. Ouders, begeleiders en scholen kunnen er een bezoek brengen. 

ontwerp

Het ontwerp is nog in ontwikkeling en deze fase kan nog invloed hebben op het ontwerp. Om het goed aan te laten sluiten op de beleving en behoeften van kinderen in rouw, organiseerden we (vraag)gesprekken met (volwassen) ervaringsdeskundigen, belanghebbenden en professionals en de komende periode ook met kinderen. Er worden de komende tijd gesprekken gevoerd met de Gemeente en de input van de kinderen wordt geïntegreerd in het ontwerp en de laatste fondsen geworven.

scholen

Ben jij een school of instelling en wil je meedenken of met de klas als denktank voor het ontwerp dienen? Mail dan uiterlijk eind januari 2022 naar info@dezoeknaarschittering.nl

samenwerkingen

Stichting de Zoek naar Schittering is heel enthousiast over het idee en draagt graag bij aan de realisatie van het plan door de initiatiefnemers te ondersteunen bij de fondsenwerving en mee te denken in de ontwikkeling.

Gemeente Rotterdam is betrokken bij het plan, het sluit aan op hun voornemens her- en gedenken nog meer ruimte te geven op de Rotterdamse begraafplaatsen. We werken met hen samen bij de uitvoering van De Gedenktuin opde Zuiderbegraafplaats. 

fondsen en donateurs die ons project steunen

Voor het project de Gedenktuin is al 98 % van de benodigde fondsen binnen. Cultuurconcreet, Gebiedscommissie Charlois, de Daniel van der Vormstichting,  Stichting Stimuleringsfonds Rouw, Stichting Stokroos, Droom en Daad, het Dr. C.J. Vaillantfonds, stichting Bevordering van Volkskracht en de Gemeentelijke begraafplaats dragen financieel bij aan de uitvoering van De Gedenktuin. Ook diverse donateurs ondersteunen het project. Maar de fondsenwerving loopt nog, we zitten nu op 98 % van de begroting, er resteert nu nog slechts € 1.180,-. We streven naar uitvoering in voorjaar 2022.

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten of bijdragen aan het project? Mail info@dezoeknaarschittering.nl of bel 06 251 899 31.

Wil jij bijdragen aan De Gedenktuin ? In 2021 deden we mee met  de Anjeractie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. 
De héle donatie telde mee voor De Gedenktuin. Helaas ontvingen wij vanwege de AVG geen gegevens of namen van de donateurs. Wil je ons laten weten hoeveel jij bijdroeg? Mail info@dezoeknaarschittering.nl
Dan kunnen we je ook uitnodigen voor de opening.

Rechtstreeks doneren? Dat kan door

  • de doneerknop hiernaast te gebruiken en in het formulier ‘De Gedenktuin’als doel te kiezen.
  • een bedrag over te maken op onze bankrekening, vermeld dan duidelijk ‘Donatie De Gedenktuin’ en uw emailadres.
    We zijn een Culturele ANBI dus je gift is 1.25 x aftrekbaar en dat kan je voordeel opleveren bij (grotere) donaties, lees daarover hier. Onze bankgegevens zijn:

Stichting de Zoek naar Schittering
Triodosbank
NL24 TRIO 0338.73.2918
o.v.v. ‘Donatie De Gedenktuin’

Vragen, meer weten of daarna doneren? Mail dan naar: info@dezoeknaarschittering.nl onder vermelding van ‘De Gedenktuin.’

De Gedenktuin voor kinderen in ontwerp concept


De financiers en samenwerkingspartners die De Gedenktuin mogelijk willen maken:

 

Gevers via de Anjeractie en andere donateurs
En heel veel dank aan alle donateurs die via de Anjeractie of los daarvan in totaal € 1126,00 bijdroegen voor de realisatie van De Gedenktuin. Het Prins Bernhard Cultuurfonds (van de Anjeractie) geeft ons helaas geen inzage in donateurgegevens en donatiebedragen. Heeft u gedoneerd via de Anjeractie en de module van Prins Bernhard Cultuurfonds en wilt u op de hoogte blijven en uitgenodigd worden voor De Gedektuin? Mail dan naar: info@dezoeknaarschittering.nl o.v.v. van donatiebedrag, naam en mailgegevens.