De Gedenktuin

De Gedenktuin
herdenken door kinderen mogelijk maken

‘De Gedenktuin’ is een herdenkingsplek voor kinderen, om gedenken door kinderen mogelijk te maken, in een prettige omgeving. Initiatiefnemers typografisch ontwerper Monice Janson en ontwerper voor de openbare ruimte Leontien Wiehink bedachten en ontwierpen de plek. Eind 2020 startte de samenwerking tussen ontwerpers en de stichting om het ontwerp te realiseren. De Gedenktuin is op 19 april 2023 geopend door Wethouder Karremans van gemeente Rotterdam. Meer informatie vindt u hier op de website van De Gedenktuin.

Met de ‘De Gedenktuin’ realiseerden we een herdenkingsplek voor kinderen op de Zuiderbegraafplaats in Charlois, Rotterdam. Ons doel is kinderen te helpen bij het afscheid nemen, het herinneren en hun verlies een plek te geven. Verlies van een overleden vriendje uit de buurt of van school, van een zusje, broertje, vader of moeder, opa of oma. ‘De Gedenktuin’ bestaat uit vijf massief houten huisjes op palen, met poëzie erop verwerkt. Een huis staat voor geborgenheid en een plekje hebben. 

Met ‘De Gedenktuin’ willen we ook onderling contact bevorderen. Bij ‘De Gedenktuin’ staat daarom een bank, groot genoeg om met meerdere ouders, kinderen of als gezin op te zitten. Ouders kunnen in alle rust zitten en met elkaar praten. Jonge broertjes of zusjes kunnen in en om de huisjes spelen. Een steentje leggen, een briefje achterlaten. 
Poëzie speelt een rol in het ontwerp op de bank en in of op de huisjes. Poëzie kan iets bijdragen: voor steun zorgen of helpen bij het rouwen, aanleiding zijn tot een gesprek met elkaar of troost bieden. De gedichten op de huisjes zijn van Bette Westera, ze komen uit haar bundel ‘Doodgewoon’ van uitgeverij Gottmer, en het gedicht ‘dichtbij’ op de bank is van Yvonne van der Haven, geschreven in 2014 voor de lichtjesavond op de Algemene Begraafplaats Crooswijk te Rotterdam.

De plek is een aanvulling op een bestaand graf of urn en ook voor kinderen met nabestaanden elders of buiten de stad of land. Ouders, begeleiders en scholen kunnen er een bezoek brengen. 

ontwerp

Om het ontwerp van Monice Janson en Leontien Wiehink goed aan te laten sluiten op de beleving en behoeften van kinderen in rouw, organiseerden Janson en de stichting (vraag)gesprekken met (volwassen) ervaringsdeskundigen, belanghebbenden en professionals en de komende periode ook met kinderen.


samenwerkingen

Stichting de Zoek naar Schittering droeg graag bij aan de realisatie van het plan door de initiatiefnemers te ondersteunen bij de fondsenwerving en mee te denken in de ontwikkeling. Ook suggereerden wij de toepassing van poëzie voor deze bijzondere plek.

Het plan sloot aan op voornemens van de Gemeente Rotterdam om her- en gedenken nog meer ruimte te geven op de Rotterdamse begraafplaatsen. We werkten met hen samen bij de uitvoering van De Gedenktuin op de Zuiderbegraafplaats. 

fondsen en donateurs die De Gedenktuin steunden

Cultuurconcreet, Gebiedscommissie Charlois, de Daniel van der Vormstichting,  Stichting Stimuleringsfonds Rouw, Stichting Stokroos, Droom en Daad, het Dr. C.J. Vaillantfonds, stichting Bevordering van Volkskracht, CBK Rotterdam en de Gemeentelijke Zuiderbegraafplaats (Stadsbeheer – afdeling Begraven en Cremeren) ondersteunden allen de realisatie van De Gedenktuin. Ook diverse donateurs ondersteunen het project. In 2021 deden we mee met  de Anjeractie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Struyk Verwo Infra BV sponsorde De Gedenktuin.

 

De financiers en samenwerkingspartners die De Gedenktuin mogelijk maakten:

 

Gevers via de Anjeractie en andere donateurs
En heel veel dank aan alle donateurs die via de Anjeractie of los daarvan in totaal € 1126,00 bijdroegen voor de realisatie van De Gedenktuin. Het Prins Bernhard Cultuurfonds (van de Anjeractie) gaf ons helaas geen inzage in donateurgegevens en donatiebedragen. Wij danken u via deze weg.