De Gedenktuin

De Gedenktuin
herdenken door kinderen mogelijk maken

Typografisch ontwerper Monice Janson en ontwerper voor de openbare ruimte Leontien Wiehink bedachten De Gedenktuin, een herdenkingsplek voor kinderen, om gedenken door kinderen mogelijk te maken, in een prettige omgeving. Stichting de Zoek naar Schittering is heel enthousiast over het idee en draagt graag bij aan de realisatie van het plan door te ondersteunen bij de fondsenwerving en mee te denken in de ontwikkeling. 

Met de ‘De Gedenktuin’ willen we een herdenkingsplek realiseren op een begraafplaats in Rotterdam. Het doel is kinderen te helpen bij het afscheid nemen, het herinneren en hun verlies een plek te geven. Verlies van een overleden vriendje uit de buurt of van school, van een zusje, broertje, vader of moeder, opa of oma. ‘De Gedenktuin’ bestaat uit vijf houten huisjes op palen. Een huis staat voor geborgenheid en een plekje hebben.

Met ‘De Gedenktuin’ willen we ook onderling contact bevorderen. Bij ‘De Gedenktuin’ staat daarom een bank, groot genoeg om met meerdere ouders of als gezin op te zitten. Ouders kunnen in alle rust zitten en met elkaar praten. Jonge broertjes of zusjes kunnen in en om de huisjes spelen. Poëzie speelt een rol in het ontwerp. Poëzie kan iets bijdragen: voor steun zorgen of helpen bij het rouwen. Het ontwerp is nog in ontwikkeling. De ontwikkelfase kan nog invloed hebben op het ontwerp.

Gemeente Rotterdam was al geïnteresseerd in het plan, het sluit aan op voornemens her- en gedenken nog meer ruimte te geven op de Rotterdamse begraafplaatsen. We hopen dat we een samenwerking kunnen aangaan bij de uitvoering van De Gedenktuin op één van deze begraafplaatsen. 

Om het ontwerp goed aan te laten sluiten op de beleving en behoeften van kinderen in rouw, organiseerden we (vraag)gesprekken met (volwassen) ervaringsdeskundigen, belanghebbenden en professionals en hopelijk op termijn ook kinderen. Hieruit zijn nu al veel nieuwe en rijke inzichten gekomen.

De komende periode worden de gesprekken verder gevoerd en geïntegreerd in het ontwerp, en de fondsen geworven.
Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten of bijdragen aan het project? Mail dan naar: info@dezoeknaarschittering.nl onder vermelding van ‘De Gedenktuin.’ 

De Gedenktuin vooraanzicht totaalbeeld inclusief bank.