Weesgedichten pilot Zuid Holland

Adoptieouder Edith Kwakernaak lichtte haar keuze toe voor dit Weesgedicht en droeg het voor in dit filmpje. Gino van Weenen van Bibliotheek Rotterdam deelt zijn enthousiasme.

De pilot van Weesgedichten in Zuid Holland, als introductie en try out in Nederland, is heel succesvol verlopen. Zie de mooie beelden, filmpjes en cijfers hieronder. Van de 732 Vlaamse en Nederlandse gedichten die werden aangeboden zijn er maar liefst 484 aangebracht op ramen via 75 bibliotheekvestigingen! Hoewel we dit niet kunnen tellen verwachten we dat tienduizneden de gedichten hebben gelezen. Zie onder en de samenvatting verderop! 

enthousiaste reacties en hardwerkende vrijwilligers en bibliotheken 
Een ontzettend mooi resultaat met heel toffe en enthousiaste reacties van adoptieouders, dichters, vrijwilligers en voorbijgangers, off- en online. Zie ter illustratie de facebookpost hieronder of zie deze post. Ook wij zijn nog steeds enorm enthousiast over dit prachtige project en dankbaar aan onze fondsen, partner Utopia Aalst en de vele vrijwilligers en bibliotheekmedewerkers. De bibliotheken en wij hebben mogen profiteren van de kennis en de warme en toegewijde ondersteuning vanuit Vlaanderen door het team van de bedenkers van bibliotheek Utopia Aalst. 

de balans opmaken na de pilot
Desondanks hebben we – met pijn in ons hart!– besloten dat wíj met Stichting de Zoek naar Schittering dit project niet zelfstandig in heel Nederland verder kunnen brengen tijdens editie 2025. De ervaring in de pilot leerde ons onder andere dat het in Nederland erg veel inzet van de bibliotheken vergt, naast onze ondersteuning. De vereiste inzet op die ondersteuning door ons op landelijke schaal, achten we voor de volgende editie, onder de door ons verwachte omstandigheden, niet haalbaar op het kwalitatieve niveau dat wij daarbij voor onszelf zouden stellen. 

afwegingen
Om Weesgedichten Nederland naar landelijk niveau te tillen is het volgens ons nodig om de organisatie van het project door ons en de ondersteuning aan de bibliotheken op de meest efficiënte wijze en ruimhartig te organiseren in de samenwerking, tussen de Zoek naar Schittering en Utopia Aalst. Wij denken echter dat we daarvoor de vereiste financiën niet (jaarlijks) bijeen kunnen brengen en dat onze organisaties op het vlak van structuur, aanverwante werkwijzes en financieringswijzes, zodanig van elkaar verschillen dat het die gewenste kwaliteit bij de overstap naar de schaalvergroting naar heel Nederland, in de weg kan komen te staan. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. 

voorbeeld van één van de enthousiaste reacties, on- en offline!

Weesgedichten editie 2024 in cijfers

 • 100 dichters, verdeeld in 50/50% Vlaamse en Nederlandse dichters, boden ieder een gedicht aan
 • 4500 Weesgedichten aangeboden via poëziepakketten uit die selectie van 100 werden
 • 4883 online Weesgedichten boden Vlaanderen en Nederland tezamen aan inclusief gedichten van lokale dichters
 • Er verschenen 4376 Weesgedichten op ramen in de gehele Lage Landen
 • Ze werden in 134 poëziepakketten cq. dichtbundels aangeboden.
 • Daarvan waren er 24 in Nederland, en 110 in Vlaanderen en Brussel.
 • 3825 gedichten werden in Vlaanderen en Brussel via de poëziepakketten  aangeboden door bibliotheken en daaraan werden nog eens 326 gedichten van lokale dichters toegevoegd.
 • In Nederland zijn 732 Weesgedichten aangeboden via de bibliotheken.
 • er zijn daar 484 Weesgedichten geadopteerd door adoptieouders met een raam aan straat.
 • 675 Weesgedichten kwamen uit een poëziepakket en 57 via lokale dichters 
 • totaal werden 383 gedichten van lokale dichters door bibliotheken toegevoegd (Vlaanderen , Brussel en Nederland samen).
 • 180 bibliotheken deden mee aan de editie 2024 in Vlaanderen en Nederland.
 • Er deden 105 bibliotheekorganisaties / bibliotheken in Vlaanderen mee en dat zijn evenveel vestigingen.
 • Er deden 75 bibliotheekvestigingen mee van 13 bibliotheekorganisaties (9 uit Zuid Holland, het pilotgebied, en 4 van daarbuiten ) in Nederland
 • Zij kwamen uit Zuid Holland, Zuid Kennemerland, Zutphen, Soest en Zuid en Midden Limburg, het zijn:
 • De Plataan – Maassluis, Vlaardingen en Den Hoorn, Biblitoheek Den haag, Bibliotheek de Bollenstreek , Bibliotheek Katwijk, Bibliotheek Hoeksche Waard, Bibliotheek Gouda, Bibliotheek Rotterdam, Bibliotheek AanZet Dordrecht, Bibliotheek Berkel en IJssel, Bibliotheek De Domijnen, Bibliotheek Rijn en Venen, Bibliotheek Zuid Kennemerland en  Bibliotheek Kunstenhuis Idea Soest. 

tienduizenden lazen poëzie aan straat

Tijdens de Poëzieweek sierden voor het eerst in Nederland honderden Weesgedichten de straten van Zuid Holland, Soest, Zuid Kennemerland Zutphen en Zuid-Limburg, op de ramen van hun adoptieouders. De adoptiefase was afgerond en handletteraars trokken langs ramen om ze daar tijdelijk op aan te brengen. 
In heel Nederland zijn er rond de 484 Weesgedichten geadopteerd! Omdat Weesgedichten op de ramen zichtbaar zijn vanaf de straat, lazen tienduizenden mensen de 100 Nederlanstalige gedichten. Want stel, bij slechts 2 mensen gemiddeld per dag, die het raamgedicht lezen, dan hebben na 3 weken 20.328 mensen gedichten gelezen op straat.
Poëzie stroomde nog niet eerder zo rijkelijk over de klinkers.

We toverden de straten daarmee daadwerkelijk om tot een bewandelbare dichtbundel rond 75 deelnemende bibliotheekvestigingen. Deelnemende biblioheekorganisaties waren De Plataan – Maassluis, Vlaardingen en Den Hoorn, Biblitoheek Den haag, Bibliotheek de Bollenstreek , Bibliotheek Katwijk, Bibliotheek Hoeksche Waard, Bibliotheek Gouda, Bibliotheek Rotterdam, Bibliotheek AanZet Dordrecht, Bibliotheek Berkel en IJssel, Bibliotheek De Domijnen, Bibliotheek Rijn en Venen, Bibliotheek Zuid Kennemerland en  Bibliotheek Kunstenhuis Idea Soest.  Sommige bibliotheken zoals Den Haag, De Bollenstreek, Vlaardingen, De Bibiotheek AanZet DOrdrecht en de vestigingen van De Domijnen maakten ook routes zoals in de gratis IziTravel app. 

16 december 2023 bezocht Jiske Foppe namens Weesgedichten Nederland de Taalstaat (NPO1)

Bij start van de pilot 25 oktober 2023:

Weesgedichten trekken de grens over: pilot Zuid Holland, Nederland

We zijn heel trots te melden dat de pilot van Weesgedichten in Zuid Holland officieel is gestart! 100 Nederlandstalige gedichten van een diverse selectie van 100 verschillende Vlaamse en Nederlandse dichters zullen de straten van deze provincie gaan sieren tijdens de Poëzieweek 2024.

Vandaag start de registratie voor lokale bibliotheken in Zuid Holland om via hen de Weesgedichten voor iedereen beschikbaar te maken. Vanaf 13 december, 10 uur zijn de adoptieouders aan zet en start de adoptieprocedure.

Derek Otte ambassadeur roept ons op

Derek Otte is de ambassadeur voor het project in Nederland.  De populaire dichter, spoken word performer, vm. stadsdichter Rotterdam 2017-2018 en woordkunstenaar schreef het themagedicht dat je hier leest en boven in de video. Hij roept ons op: ‘Registreer je bieb en vertel familie, vrienden en bekenden over weesgedichten en de mogelijkheden tot adoptie!’.

Ambitie Lage Landen editie voor succesvolle Weesgedichten project

Utopia Aalst, de Vlaamse bibliotheek en de bedenker van het concept, startte in 2021 met ‘Weesgedichten’. Met alsmaar groeiend succes. Er deden tijdens Poëzieweek 2023 liefst 96 bibliotheken mee in Vlaanderen en Brussel, met als resultaat duizenden raamgedichten.

Stichting ‘de Zoek naar Schittering’ in Nederland werkt samen met UTOPIA Aalst nu aan een eerste Lage Landen-editie, om te beginnen met de pilot in de Zuid-Holland om het water te testen. De Zoek naar Schittering (link www.dezoeknaarschittering.nl ) produceert onder andere gevel-, brug, kade- en raamgedichten.
Het doel van de pilot is om vanaf 2025 gezamenlijk een volwaardige Lage landen editie te organiseren. Maar tot die tijd maken we met elkaar een bloemlezing op straat tijdens Poëzieweek 2024!

de twee samenwerkingspartners

Lokale bibliotheken vormen de spil bij de adopties

Lokale bibliotheken vormen de spil in het project. Daar waar zij iedereen verwelkomen met taal voor taalplezier, waar men kennismaakt met elkaar en geniet van kunst en cultuur, biedt de bieb ook een nieuw thuis aan Weesgedichten. Zij bieden gedichten aan voor gratis adoptie vanaf december waaronder een pakket exclusief met jeugdpoëzie.
De bibliotheken kunnen ook workshops aanbieden via de Nederlandse pilot om mensen op weg te helpen bij het handletteren van de Weesgedichten.

Samen slechten we niet enkel nationale, maar ook literaire grenzen tussen twee gebieden die cultureel zoveel gemeenschappelijk hebben. In Nederland ondersteunen Fonds voor Cultuurparticipatie, Stichting ZABAWAS, Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid Holland en het Van Beuningen/Peterich-fonds de pilot.

De Nederlandse pilot kwam tot stand dankzij steun van deze fondsen en onze partner, de bedenker bibliotheek Utopia te Aalst.