bruggedicht Alphensebrug

Stichting de Zoek naar Schittering werkt aan de realisatie van een bruggedicht in Alphen aan den Rijn. Het is een bewonersinitiatief van inwoner Silvana Spee: een bruggedicht aan de onderzijde van de Alphensebrug in het hart van het centrum.

Om te onderzoeken of het idee überhaupt haalbaar was en draagvlak heeft is vanaf  januari 2022 eerst in opdracht een voorverkenning uitgevoerd. Want de Alphensebrug ligt in het hart van de stad maar is een provinciale brug. Provincie Zuid Holland gaf in april 2022 onder voorwaarden toestemming de Alphensebrug te gebruiken voor een bruggedicht.
Op de poezie oproep werd enthousiast gereageerd door 136 inzenders. Er werd een mooi gedicht uit geselecteerd.

We werken in het project samen met het cultuurplatform KHABBAZ van gemeente Alphen aan den Rijn, die het project grotendeels financiert. Stichting Van Beuningen/Peterich fonds verbond zich ook aan het project. De fondsenwerving loopt nog. Pas nadat deze is afgerond is zeker dat het bruggedicht wordt gerealiseerd. Een alternatief is dat het gedicht op een gevel in de stad wordt uitgevoerd.  

bewonersinitiatief

Silvana Spee benaderde in 2021 de stichting met de vraag of wij in Alphen aan den Rijn niet óók bruggedichten zoals in Rotterdam konden realiseren.  Wij benaderden samen met haar de gemeente met het idee. De gemeente reageerde na een afspraak met Silvana en ons enthousiast op haar initiatief. Silvana:

In het centrum van Alphen aan den Rijn zijn veel bruggen, die vooral in het vaarseizoen vele keren per uur open gaan en altijd als ik er aan kom. Dat zorgt voor ergernis bij het wachten. Op een gegeven moment heb je alles wel gezien: je telefoon, de winkels… In Rotterdam zag ik mooie bruggedichten en vond dat ook een goed idee. Dus ik dacht, dat ga ik even regelen. En nu een jaar later gaat het misschien wel echt gebeuren! Hoe mooi is dat?

periode van uitvoering nog onbekend

Wanneer het bruggedicht wordt aangebracht is nog niet bekend. Omdat schildering aan de brug goede weersomstandigheden vereist, zonder regen en kou, hopen we voorjaar 2023. Naast de lange duur van procedures en voorbereidingen rondom dit soort projecten hangt het ook af van de  fondsenwerving voor voldoende financiering. De komende periode worden vergunningaanvragen ingediend en de fondsenwerving afgerond. Als het bruggedicht niet gerealiseerd kan worden dan wordt het geselecteerde gedicht aan een gevel in de stad uitgevoerd.

gedichtenwedstrijd

Vanuit KHABBAZ werd een poëzie oproep voorbereid: van 9 mei tot 5 juni 2022 kon iedereen, bewoners en anderen die iets hebben met Alphen aan den Rijn, amateur- en professionele dichters, een gedicht insturen en kans maken op plaatsing aan de onderzijde van de brug. Er werd gezocht naar een eigentijds gedicht dat bij het wachten voor de brug ruimte laat tot nadenken of verwondering. De selectie heeft anoniem plaatsgevonden.De komende periode worden de vergunningaanvragen ingediend en de fondsenwerving afgerond.

Inspiratie en informatie bij lancering in bibliotheek
De poëzie orpoep werd op 14 mei inspirerend gelanceerd in Bibliotheek Rijn en Venen door o.a. Stadsdichter Alphen aan den Rijn Lars Ferwerda en Provinciedichter Zuid Holland Yvette Neuschwanger. Stadsdichter Lars Ferwerda lanceert oproep poëzie

bekendmaking geselecteerde gedicht: Kimm Mulder

Op zaterdag 27 augustus werd het winnende gedicht onthuld tijdens het openingsfestival van het Cultureel Seizoen op het Rijnplein. Lees daarover meer hier.

De selectie van het gedicht en selectiecommissie
Een selectiecommissie boog zich over alle inzendingen. Deze werden vooraf geanonimiseerd en vanwege het hoge aantal 136 inzendingen binenn de deadline) werd een voorselectie gemaakt. Daarna maakte elke commisslid een persoonlijke top 4 na lezing van de voorselectie van 75 gedichten. Deze werd gereducteerd tot een top 4 en besproken.  De commissieleden keken bij de beoordeling o.a. naar toegankelijkheid, de kwaliteit en de andere criteria die er waren. De commissieleden waren:

  1. Silvana Spee, bewoner Alphen aan den Rijn en initiatiefnemer van et bruggedicht
  2. Kristien van den Oever, Cultuurmakelaar / KHABBAZ cultuurplatform
  3. Jiske Foppe, directeur stichting de Zoek naar Schittering, producent gevel- en bruggedichten
  4. Lars Ferweda, stadsdichter Alphen aan den Rijn en vertegenwoordiger Alphen Taal, werkzaam als content marketeer
  5. Albert Dorrestein, vertegenwoordiger Het Blauwe Waas (Hazerswoude Rijndijk), gepensioneerd docent Nederlands, voorzitter Historisch Genootschap Koudekerk, bestuurslid Cultuurcentrum Parkvilla Alphen aan den Rijn, taaltrainer TOM in de buurt
  6. Myrte Leffring, dichter, bloemlezer, hoofdredacteur poëzietijdschrift Awater
  7. Debby Leenen, Programmamanager Visie Stadshart en erfgoed programma Alphen aan den Rijn
  8. Provinciedichter Zuid-Holland Yvette Neuschwanger, communicatieadviseur Provincie Zuid Holland

De voorselectie werd verricht door

-Wouter van Heiningen, directeur Bibliotheek de Plataan, blog Zichtbaar Alleen, secretaris/penningmeester stichting Ongehoord!, hoofdredactie MUGzineschrift voor poëtische  vluggertjes (mugzines.nl) en poëzie-organisator (anonimisering en evt. voorselectie).
–Etwin Grootscholten, voormalig provinciedichter Zuid-Holland, werkzaam bij Provincie Zuid Hollland als senior beleidsadviseur Economie. Daarnaast is hij mediator en bestuursvoorzitter van de Stichting Pluktuin Schipluiden. 
-Jiske Foppe (zie boven)

Meer informatie lees je via: www.khabbaz.nl/bruggedicht.


De realisatie van het bruggedicht wordt mogelijk gemaakt door stichting de Zoek naar Schittering in samenwerking met Gemeente Alphen aan den Rijn: Cultuurplatform KHABBAZ en Stadshart/Het Alphense Centrum, Bibliotheek Rijn en Venen, Alphen Taal, gezelschap Het Blauwe Waas, GEEN POEHA en Doornbos Equipment BV.

Gemeente Alphen aan den Rijn en Stichting Van Beuningen/Peterich-fonds verbonden zich al financieel aan het project. De fondsenwerving loopt nog.