Stichting De zoek naar Schittering is opgericht om poëzie en proza in de openbare ruimte te bevorderen.

De stichting is vernoemd naar het gedicht ‘Poëzie is de zoek naar schittering’ van de Poolse dichter Adam Zagajewski (1945). Het is gepubliceerd in Powrót, Znak, Krakow in 2003 en in 2008 vertaald door Karol Lesman en u kunt het hier lezen: Poëzie is de zoek naar schittering van Adam Zagajewski (Pools en Nederlands). Ons logo is ontworpen door Art Collart en staat in het font Sagona Bold. De stralen lezen in morse, tegen de klok in: ‘de zoek naar schittering’.

samenvatting beleid

doelstelling en missie

Jiske Foppe heeft als initiatiefnemer van het project open/dicht_bruggedichten in oktober 2017 stichting De zoek naar Schittering opgericht. Haar missie is onder meer om poëzie in de openbare ruimte te stimuleren, door eenieder die dit voorstaat. Daarom werd er een brede doelstelling aan de stichting meegegeven: de stichting heeft ten doel initiatieven te stimuleren die de aanwezigheid van poëzie en proza in de buitenruimte en (semi)publieke ruimte bevorderen.

visie

Het achterliggende idee is dat er inspirerende momenten van ‘geluk en verwondering’ ontstaan door het tegenkomen van poëzie en proza in de openbare ruimte, zoals bij straatpoëzie of openbare activiteiten met proza en poëzie. Een mens ervaart iets, er wordt wat losgemaakt, een mijmering, overdenking, gedachte. Het kan je uit je moment halen, inspireren, aanzetten tot creativiteit of een moment van ontspanning.  Bovendien kan het een verrijking van de buitenruimte zijn.
We vinden het juist in een steeds minder talige tijd belangrijk om mooi ontworpen combinaties van beeld en taal te realiseren, om te verwijzen naar de wereld van poëzie en proza erachter.

projectontwikkeling en ondersteuning

De stichting stimuleert initiatieven onder meer door zelf projecten en activiteiten te initiëren en door op aanvraag samen te werken met initiatiefnemers. Zij kan projecten en activiteiten ondersteunen die (mede) de aanwezigheid van poëzie en proza in de buitenruimte en (semi)publieke ruimte bevorderen door namens en in samenwerking met deze initiatiefnemers inhoudelijke en financiële aanvragen te doen om realisatie mogelijk te maken.
Er worden samenwerkingsovereenkomsten met de initiatiefnemers opgesteld, om de verantwoordelijkheden vast te leggen.
De directie kan in afstemming met de raad van toezicht projecten initiëren en samenwerkingen in projecten aangaan en namens en in samenwerking met initiatiefnemers vanuit de stichting fondsenwervende en administratieve activiteiten verrichten.

De stichting heeft geen eigen stamvermogen en werkt op basis van het doen van fondsenwervende aanvragen door initiatiefnemers. Het heeft dus geen zin financiële aanvragen in te dienen bij de stichting.

Indien je een initiatief wil voordragen stuur dan een email met toelichting van het initiatief, wat je wil of gaat doen en op welk vlak je een samenwerking ziet, aan de stichting via bestuur@dezoeknaarschittering.nl of via de contactpagina.

activiteiten

Het project open/dicht_bruggedichten is eind 2017 gestart en wordt door de stichting uitgevoerd, het project vormde de aanleiding tot oprichting in 2017. De ambitie is een tiental bruggen over de Delfshavense Schie in Rotterdam van poëzie te voorzien.
Eind 2017 tot april 2018 volgde het project Ode aan Charlois(se), de realisatie van een gevelgedicht als eerbetoon aan Rieneke Grobben en (haar) Charlois en Rotterdam.
Het project Geluk op Zuid 2019 was een gedichtenwedstrijd, met workshops en een dichtbundel van alle inzendingen en resulteerde daarnaast in 1 tot 3 gevelgedichten in Rotterdam-Zuid van winnende deelnemers in 2019.
Voorbeelden van andere activiteiten kunnen de realisatie van meer gevelgedichten, festival activiteiten of voordrachten op openbare locaties zijn, maar bovenal duurzaam aanwezige interventies in de buitenruimte.

Het volledige beleidsplan 2017 – 2020 en de Meerjarenbegroting zijn hier downloadbaar.

ANBI status

Stichting de Zoek naar Schittering heeft de culturele ANBI status toegekend gekregen door de Belastingdienst, met terugwerkende kracht vanaf de oprichtingsdatum, 16 oktober 2017. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling: die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut waarbij een culturele ANBI voor minstens 90% actief is op cultureel gebied. Meer informatie over de culturele anbi. Giften zijn aftrekbaar als een organisatie een ANBI status heeft.

voordelen en verplichtingen ANBI

Donateurs en ANBI’s kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen, zoals onder andere bij erven en schenken, en eenmalige en periodieke giften aan een ANBI zijn aftrekbaar. Het geven van een gift aan de stichting door particulieren en ondernemingen is vanwege deze belastingvoordelen extra aantrekkelijk. Indien je een culturele ANBI bent mogen particulieren en ondernemingen in de aangifte inkomstenbelasting zelfs 1,25 keer (particulieren) of 1.5 keer (ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen) het bedrag van de gift aftrekken van hun inkomsten.
Lees uitleg voor particulieren hier en uitleg voor ondernemers hier.

Voor fondsenwerving kan de ANBI status belangrijk zijn omdat sommige fondsen dit als voorwaarde voor aanvragen stellen.
De ANBI status kent ook verplichtingen, die je hier na kan lezen .

Beleidsplan 2017 – 2020

Bovenaan deze pagina wordt het beleid voor u samengevat.
Het volledige Beleidsplan vindt u hier.

Financiën

Bestuurswerkzaamheden voor de stichting en het werk van de raad van toezicht zijn vrijwillig en worden niet vergoed. Er worden uitsluitend vergoedingen aan initiatiefnemers en/of projectmanagers uitbetaald wanneer die zijn gedekt door toekenningen van fondsen en partners op basis van goedgekeurde begrotingen, van initiatiefnemers waarmee een (financiële of samenwerkings)relatie bestaat.

Binnen een samenwerking wordt begroot voor de ‘bureaukosten’, afhankelijk van de omvang van het project, ter dekking van administratieve lasten.
De stichting heeft geen winststreven en financiële resultaten vloeien terug in de stichting.

De belastingdienst heeft de stichting vrijgesteld van omzetbelasting, inhoudingsplicht loonbelasting en vennootschapsbelasting.

Jaarrekeningen

Jaarrekening 2019 is op 5 februari 2020 goedgekeurd door de Raad van Toezicht en de samenvatting is downloadbaar: Jaarrekening2019_Samenvatting_stdeZoeknaarSchittering
Jaarrekening 2018
De Meerjarenbegroting is opgenomen in het Beleidsplan en vindt u hier.

overige gegevens

Statuten zijn downloadbaar: statuten van stichting de Zoek naar Schittering
Het KvK uittreksel is bij ons op te vragen.
KvK nummer 69840873
RSIN 858034189
Bank NL24 TRIO 0338.73.2918

Bestuursmodel en raad van toezicht

Er is een directeur-bestuurder en een raad van toezicht. Zo organiseren we voldoende expertise en advisering binnen de stichting om het toezicht vooraf en achteraf te waarborgen terwijl de dagelijkse uitvoering van de stichting en projecten in handen is van de directeur-bestuurder of overige projectleiders. In het Beleidsplan wordt hierop uitgebreider ingegaan.

Bestuur en Raad van Toezichtleden:
Jiske Foppe
bestuurder

directeur-bestuurder

Ik deel mijn enthousiasme over poëzie in de openbare ruimte door het realiseren van gevelgedichten en projecten. Zo kunnen er veel meer mensen genieten van poëzie, taal en taalplezier. 
Als je een poëtische tekst leest op straat kan dat wat in beweging brengen in je hoofd, en daarmee misschien zelfs in je leven. Het verfraait de buitenruimte en maakt een plek en de beleving ervan bijzonder. Het is fantastisch om te zien als anderen ervan genieten. 

Mijn ervaring in projectontwikkeling, toezicht, fondsenwerving én mijn doorzettingsvermogen is hierbij een uitkomst. Hoewel ik uit een heel andere richting kom, politicologie / internationale betrekkingen, kan ik dezelfde passie en gedrevenheid die mijn sociale betrokkenheid motiveert, nu hierin kwijt.

Sylvia Hagers
voorzitter RvT

directeur Kunstencentrum KADE40, centrum voor Kunst-en Cultuureducatie in Vlaardingen

Kunst mag verrassen. En wat is er mooier dan je laten verrassen door kunst in de openbare ruimte. Kunst als wezenlijk onderdeel van de dagelijkse omgeving. Daarom word ik heel gelukkig van de activiteiten van Stichting de Zoek naar Schittering.

Ik zet graag mijn expertise in om hieraan bij te dragen in de Raad van Toezicht. Ik heb een ruime kennis van de kunstensector. Of het nu gaat om amateurkunst of professional. Vooral als het gaat om kunstbeleving die een bijdraagt aan de ontwikkeling van jong en oud heeft het voor mij een speciale meerwaarde. Mijn werkterrein lag vooral in en om Rotterdam, zowel als docent maar bovenal de laatste 20 jaar op beleidsniveau.

LinkedIn
Nelis Albers
RvT lid

voormalig financieel directeur communicatiebranche

Ik stel me in mijn bestuurs- en toezichtfuncties tot hoger doel om zo iets terug te geven aan de samenleving, waarbij ik hoop dat mijn expertise een toegevoegde waarde zal hebben voor de betreffende instellingen. Mijn persoonlijke drijfveren zijn vooral de beoogde hoge kwaliteit van de ideeën en/of het product van deze organisaties zodat ik daar uiteindelijk ook nog trots op kan zijn.

Tot 2011 was ik jarenlang werkzaam voor Interpublic als CFO (Financieel Directeur) en voor een aantal dynamisch/creatieve ondernemingen in Amsterdam. Sindsdien besteed ik enige tijd en energie vrijwillig aan culturele instellingen en/of sociaal maatschappelijke initiatieven in Rotterdam - een stad waarin ik altijd woonachtig bent geweest.

Maarten van der Werf
RvT lid

boekvertaler

Poëzie hoort niet alleen thuis in de boekenkast of de bibliotheek. Daarom vind ik de initiatieven van Stichting de Zoek naar Schittering zo belangrijk: dichtregels in de openbare ruimte brengen mensen in contact met poëzie, misschien wel voor het eerst in hun leven. Ik ben dan ook met plezier en overtuiging lid van de Raad van Toezicht. Ik hoop met mijn bestuurlijke ervaring en mijn kennis van het literaire veld mijn steentje bij te dragen.

Mijn hoofdberoep is boekvertaler. Na een studie Geschiedenis en werk als freelance redacteur ben ik het vak ingerold. Mettertijd heb ik me gespecialiseerd in non-fictie, en dan vooral op het gebied van geschiedenis, politiek, maatschappij en aanverwante terreinen. Daarnaast ben ik actief binnen de Auteursbond, de belangenvereniging voor schrijvers en vertalers in Nederland.