Vacature Raad van Toezicht

Gezocht: leden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de stichting De Zoek naar Schittering is op zoek naar kandidaten voor de Raad van Toezicht.

Over de stichting De Zoek naar Schittering
De stichting De Zoek naar Schittering heeft als doel de aanwezigheid van poëzie en proza in de buiten- en (semi-)publieke ruimte te bevorderen. De stichting is in oktober 2017 opgericht door initiatiefnemer en huidige directeur Jiske Foppe. De stichting heeft inmiddels diverse projecten uitgevoerd, waaronder poëzie op ramen, gevels, bruggen etc.  en op evenementen waarin poëzie een rol speelt, in de regio Rotterdam en daarbuiten. Meer over alle projecten: https://www.dezoeknaarschittering.nl/ 

Werkwijze 
De stichting initieert zelf projecten en werkt samen met andere initiatiefnemers. Meestal voert de stichting een project ook zelf uit. De directeur-bestuurder is zowel beleidsvormend als uitvoerend actief als producent. Bij de realisatie van projecten wordt gewerkt met zzp-ers, er zijn geen medewerkers in loondienst. De stichting is een culturele ANBI.

Meer over de stichting en jaarverslagen hier. Daar ook meer over de huidige Raad van Toezicht en het Comité van Aanbeveling.

Functieprofiel Lid De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit drie leden. Naast haar primaire taken (goedkeuring van de jaarrekening, beleidsplannen etc.) fungeert de raad als klankbord en adviesorgaan voor de directeur.

De Raad van Toezicht vergadert vier tot zes keer per jaar. De vergaderingen vinden online plaats in de avonduren. De sfeer is informeel. Een keer per jaar komen we ‘live’ bijeen om bij te praten. De functie van raadslid is onbezoldigd.

De Raad van Toezicht volgt de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code. De werkwijze is vastgelegd in de statuten en het reglement van de raad.

Wat/wie zoeken we?
We zoeken één of twee extra leden voor de Raad van Toezicht om de continuïteit te waarborgen en diversiteit van de raad te bevorderen.

Allereerst heb je als kandidaat een zekere affiniteit met cultuur en poëzie. Het zou ons zeer helpen als je enige kennis of ervaring met cultureel ondernemerschap of juridische zaken meebrengt. Ook bijvoorbeeld competenties op het vlak van financiën, fondsenwerving of communicatie strekken tot aanbeveling.

De leden van de Raad van Toezicht fungeren als sparringpartner en adviseur van de directeur-bestuurder. Het is van belang dat de kandidaat in staat is op informele wijze tussen die rollen te wisselen.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht streven wij naar een evenwichtige vertegenwoordiging van gender, leeftijd, culturele achtergrond, deskundigheid, ervaring en het hebben van een relevant netwerk. Gezien de huidige samenstelling van de raad (M/M/M) gaat onze voorkeur uit naar een niet-mannelijke kandidaat die vanuit een ander perspectief een bijdrage kan leveren aan de stichting.

We willen nadrukkelijk iedereen die denkt een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aanmoedigen te solliciteren, ook als je niet aan alle criteria voldoet.

Laat van je horen via info@dezoeknaarschittering.nl