OPEN DICHT bruggedichten

Projectuitvoering 2017-2019

De ambitie is om over de Delfshavense Schie een lint van bruggedichten te realiseren. Onder, op, of nabij liefst tot 10 bruggen worden gedichten van Rotterdamse dichters aangebracht die tijdens het wachten en wandelen leesbaar zijn voor wandelaars, fietsers en automobilisten.
Zie hier de actuele verkeersmaatregelen tijdens aanbrengen van gedichten aan de bruggen.

De bruggen, de Rotterdamse poëzie en de cultuurhistorie van het gebied staan centraal in een gerelateerde toeristische wandel/fietsroute en op een bijbehorende toekomstige website waarop de toegang tot inspirerende tools bij het dichten een Do it yourself –pakket vormen. Je kan er zelf direct mee aan de slag, thuis, tijdens de wandeling of vanaf het digibord. Tien- tot honderdduizenden voorbijgangers, te voet, te fiets en in de auto lezen jaarlijks de gedichten als de bruggen gerealiseerd worden.

Voorbeeld bruggedicht in Antwerpen, de London brug met gedicht van Stijn Vranken.

Het project OPEN DICHT bruggedichten wordt in de periode 2017-2019 uitgevoerd door stichting de Zoek naar Schittering, op initiatief van GEEN POEHA zaak voor poëzie en fondsenwerving, in samenwerking met kennispartners Rotterdamsedichters.nl, Poetry Internationalciviel adviesbureau Waterpas en De Machinist. HIER vind je meer informatie over onder meer de criteria, de poëzie selectie en de commissie.

Wat gaan we doen 

impressie bruggedicht

Aan de onderkant of rondom bruggen over de Delfshavense Schie worden gedichten van Rotterdamse dichters aangebracht die tijdens het wachten leesbaar zijn voor wandelaars, fietsers en automobilisten, als een lint van bruggedichten in Rotterdam West (Delfshaven en Overschie), van de Maas tot aan de Schie. Op de hieraan verbonden toekomstige website vind je informatie over de wandel/fietsroute en de bruggedichten, Rotterdamse dichters en de bruggen en je hebt er toegang tot inspirerende tools bij het dichten en lesgeven: als het ware een Do it yourself -programma dat voor iedereen beschikbaar is. Je kan er zelf direct mee aan de slag, thuis, tijdens het vrijwilligerswerk en de wandeling of vanaf het digibord. Er werd eind 2017 gestart met de poëzieselectie, en vanaf februari 2018 startten we met de eerste vergunningaanvragen en ontwerpen voor de eerste bruggen. Voor resterende bruggen zoeken wij aanvullende financiering. Eind 2019 hopen we minimaal 2 tot 4 bruggen te hebben verfraaid of voorbereidingen in gang te hebben gezet (uitloop uitvoering 2020). Uitvoering is afhankelijk van fondsenwerving en vergunningverlening.

Initiatiefnemer en partners

Het project OPEN DICHT bruggedichten is gestart op initiatief van Jiske Foppe van GEEN POEHA zaak voor poëzie en fondsenwerving, in samenwerking met kennispartners RotterdamseDichters.nl, Poetry International en civiel adviesbureau Waterpas, dat tevens in opdracht adviseert en begeleidt in de uitvoeringswerkzaamheden. De Machinist ligt aan de Delfshavense Schie in Rotterdam en is een ongedwongen ontmoetingsplek met vele functies, zij treden op als partner in facilitering indien nodig.
Daniël Dee is door OPEN DICHT bruggedichten gevraagd één van de 10 gedichten te schrijven voor dit project en is daarnaast de coördinator Poëzie. Derek Otte, onze huidige stadsdichter en spoken word performer is ambassadeur van het project.
nb De toekomstige website bruggedichten.nl (https://www.bruggedichten.nl) linkt voorlopig naar deze pagina.

Financiering

door: CityLab010, CBK Rotterdam, Job Dura fonds, STOER en BPD Cultuurfonds

Met behulp van CityLab010, CBK Rotterdam, Job Dura fonds, STOER (stichting organisatie van effectenhandelaren te Rotterdam) en BPD Cultuurfonds startten we in 2018 met de voorbereidingen van de eerste bruggen, de website met DIY-programma en route, eea onder voorbehoud van goedkeuringen door de gemeente Rotterdam. Voor de overige bruggen zoeken wij aanvullende financiering bij fondsen en zakelijk partners.

De financiers en samenwerkingspartners van OPEN DICHT bruggedichten.

het project online en in de media:

Welke bruggen: locaties

Het gaat om de volgende bruggen, van Maas tot aan de bocht bij Overschie: de 10 bruggen over de Delfshavense Schie

  1. Parkhavenbrug
  2. Coolhavenbrug
  3. Pieter de Hoochbrug
  4. De Lage Erfbrug
  5. Mathenesserbrug
  6. Beukelsbrug
  7. Jonkersbrug
  8. Giessenbrug
  9. Spaanse Brug
  10. Hoge brug

De selectie van de poëzie

suggesties van Rotterdammers en commissie

De poëzie voor onder en rondom de bruggen wordt geselecteerd door een commissie onder leiding van Daniël Dee. Rotterdammers konden in najaar 2017 hun suggestie van welke Rotterdamse dichter zij graag werk onder, op of nabij een brug zouden willen zien met een gedicht, aan de selectiecommissie mailen. Er zijn in totaal 43 dichters en 67 gedichten door Rotterdammers aangedragen.  Hun suggesties werden meegenomen in de voorselectie, die bestond uit alle dichters en/of gedichten die door de initiatiefnemer, de commissieleden en Rotterdammers werden aangedragen. De commissie selecteerde uit de voorselectie gedichten waaruit per brug een keuze wordt gemaakt. Er wordt per brug publiekelijk gecommuniceerd over de uiteindelijke geselecteerde dichter omdat realisatie per brug afhankelijk is van fondsenwerving en vergunningverlening.

De commissie koos uit deze voorselectie op basis van de volgende criteria:

Criteria bij selectie poëzie voor op, onder of nabij de brug

Kwaliteit Een subjectief maar onontbeerlijk begrip, het moet in ieder geval gaan om professioneel werk.
–Lengte Afhankelijk van de afmetingen van de brug en eventuele andere technische vereisten.
–Rotterdams De poëzie is van Rotterdamse dichters; dat wil zeggen dichters die hier geboren zijn, gewoond of gewerkt hebben of nog steeds wonen en werken, dus een duidelijke affiniteit hebben met onze stad.
–Originaliteit Het gedicht moet niet elders in de stad te vinden zijn, de dichter moet evenmin al heel vaak met andere teksten in het stadsbeeld te vinden zijn, er is ruimte voor zoveel meer.
–Eeuwigheidswaarde De inhoud moet ook over een paar jaar nog steeds interessant zijn.
–Thema Tenslotte wordt in de uiteindelijke selectie rekening gehouden met thematiek, denk daarbij bijvoorbeeld aan het water, de brug, de rivier, kanaal, verbinding, stilte, wachten, de stad, het stadsleven.

De selectiecommissie poëzie

Voorzitter van de selectiecommissie is Daniël Dee (1975).

Daniël Dee is gevraagd als coördinator Poëzie van OPEN DICHT bruggedichten vanuit zijn expertise als dichter, voormalig Rotterdams stadsdichter 2013-2014, redacteur en mede-oprichter van de website Rotterdamsedichters.nl, samen met Bart Driessen. Dee ambieerde tijdens zijn stadsdichterschap al gedichten onder de brug aan te brengen, realisatie van de bruggen lukte destijds echter niet. Voor de huidige initiatiefnemer Jiske Foppe was deze combinatie van zaken reden om hem te betrekken bij het project OPEN DICHT bruggedichten en hem bovendien te vragen zelf één van de gedichten voor de selectie te schrijven. Daarmee heeft hij nu de handen vrij om als voorzitter van deze commissie de selectie van de overige gedichten te begeleiden.

Hij nodigde als commissieleden uit:

Christine Bosch (1983)

–eigenaar van Bosch & de Jong Boekhandelaren en zelfstandig redacteur
Bosch’ missie lijkt het om elke Rotterdammer aan het lezen te krijgen, in het bijzonder literair werk. Haar eerste boekhandel, De Balustrade, stond in Rotterdam West, praktisch tegen de Delfshavense Schie aan. Het was een plek waar je niet direct een boekhandel zou verwachten. Ze is zelf ook woonachtig in de wijk. Tegenwoordig runt ze een boekhandel in Rotterdam Zuid. Als redacteur van het ter ziele gegane tijdschrift Tortuca weet ze als ingewijde wat er gebeurt aan poëzie in de stad.

Hermen Hoek (1989)

–redacteur bij Uitgeverij Douane en leraar Nederlands
Onder het redacteurschap van Hoek zijn meerdere belangrijke dichtbundels verschenen, waaronder verschillende bundels van Rotterdamse dichters. Hij weet feilloos kwaliteit te herkennen, of waar het aan schort in een gedicht, en kan dat altijd perfect onderbouwen.

Gyz La Rivière (1976)

–kunstenaar, voormalig vormgever van poëzietijdschrift Krakatau en autoriteit op het gebied van kunst in de publieke ruimte in Rotterdam
La Rivière is al jaren, vanuit een persoonlijke fascinatie, een verwoed verzamelaar van publicaties van Rotterdamse schrijvers en met name dichters. Als kunstenaar heeft hij het standaard werk (in stripvorm) geschreven over kunst in de buitenruimte van Rotterdam. Bijna alle beelden, monumenten, gevelversieringen en muurschilderingen  komen in Rome’dam aan bod. In 2014 kwam zijn film Rotterdam 2040 uit waarin hij voorstellen doet over de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. http://www.rotterdam2040.nl/.

Ontwerp gedicht op brug
Voor het ontwerp op de brug wordt per brug of per selectie bruggen een typografisch ontwerper danwel kunstenaar uitgenodigd door Stichting De zoek naar schittering. Hierbij wordt met CBK Rotterdam afgestemd. De ontwerpers baseren hun ontwerp tevens op de combinatie van het gedicht en (technische vereisten en mogelijkheden van) de brug. Naast kwalitatief inhoudelijke afwegingen is het hebben van affiniteit met Rotterdam ook uitgangspunt bij de selectie van de ontwerper(s).