Love Letter XL

Love Letter XL was een gezamenlijk initiatief van het kunst-en erfgoedproject Dutch Love Letters en stichting de Zoek naar Schittering. De bedoeling was om een liefdesgedicht van dichter Mohamed Aachboun als tweetalig gevelgedicht te realiseren in Katendrecht, in de periode maart – juni 2020. Voorafgaand werd een mini-dichtbundel met vijf Arabisch-Nederlandse liefdesgedichten gepubliceerd door Dutch Love Letters en er zijn twee voordrachten georganiseerd tijdens de Kaapse Kunstroute.
De dichtbundel, een deel van de vertaling, publiciteit en voordrachten werden gerealiseerd met behulp van fondsenwerving en organisatie vanuit de stichting.
Het project is voortijdig beëindigd, het gevelgedicht wordt vooralsnog helaas niet gerealiseerd. Onderaan de pagina zijn de gedichten van Mohamed Aachboun leesbaar en onder de foto’s is de voordracht van liefdesgedicht 43 na te zien.

Dutch Love Letters

Van januari tot half februari liep de HAPPY NEW BEGINNINGS periode van Dutch Love Letters, een project van Karla de Witte en Foong Leong dat gaat over gezamenlijke herinneringen, liefde, wafels en poëzie. De wafels (uit Nederland & Azië) zijn een symbool van liefde en een nieuw begin en vormen een nieuw Nieuwjaarsritueel. In de Poëziewafels worden door Dutch Love Letters dichtregels van Poëziegasten ‘ingerold’.

voordrachten liefdesgedichten Mohamed Aachboun

Mohamed Aachboun en dichter Jeroen Naaktgeboren droegen tijdens de Kaapse Kunstroute op 11 en 12 januari samen de vijf liefdesgedichten voor, in de Bakkerswerkplaats. Men kon er de Poëziewafels van Dutch Love Letters proeven en luisteren naar de Arabische liefdespoëzie in het Arabische origineel en in de Nederlandse vertaling, voorgedragen door Jeroen.Tijdens de voordrachten en bij de sets Poëziewafels van Dutch Love Letters in de verkoop werd de mini-dichtbundel met de vijf vertaalde liefdesgedichten gratis meegegeven.

Bewoners van Katendrecht en Wilhelminapier konden, tijdens de voordrachten en online, vooruitlopend op Love Letter XL, alvast hun favoriete gedicht aangeven.  Hier vind je een samenvatting van de keuzes: Resultaten favoriete gedicht of fragment bewoners . Liefdesgedicht 2 en 43 waren de meest gekozen gedichten.

       

De gedichten komen uit Mohamed Aachboun’s ongepubliceerde dichtbundel 10 x 10 Liefdesgedichten en zijn vertaald door Nisrine Mbarki.

Projectinformatie
Projectorganisatoren: Love Letter XL was een samenwerking tussen Dutch Love Letters en GEEN POEHA, zaak voor poëzie via stichting de Zoek naar Schittering. 
Ontwerp liefdesgedichten hierboven, flyer en mini bundel: Studio de Witte.

De vertaling, voordracht, ontwerp en drukwerk van flyers en mini bundel kwam tot stand dankzij ondersteuning door stichting de Zoek naar Schittering en met behulp van bijdrages van Wijkraad Katendrecht/Wilhelminapier via OpzoomerMee en de CultuurBuur bijdrage van Cultuur Concreet.