update OPEN DICHT bruggedichten

Tijdens de Poeziëweek 2018 maakten we bekend dat we met de eerste twee bruggen de voorbereidende fase in gingen. De ambitie was tegen het einde van deze zomer deze bruggedichten daarop te realiseren, afhankelijk van de gemeentelijke procedures en besluitvorming. Het staartje van de zomer ligt net achter ons, waar staan we nu?

  • Met diverse gemeentelijke diensten en RET vindt afstemming plaats over uitvoering in 2019 en randvoorwaarden in het project. En hoewel het (veel) langer duurt dan we verwachtten is deze voorbereidingstijd nodig, onvermijdelijk en draagt het bij aan gedegen uitvoering. Ons uitgangspunt is van meet af aan dat we kijken naar hoe het wèl kan & samen met de gemeente Rotterdam we MAKE IT HAPPEN !
  • We wachten op uitkomst van een gemeentelijke inspectie over welke bruggen, wanneer onderhoud verdienen. Zonde om iets aan te brengen als er al snel overheen ‘gesausd’ gaat worden, dus belangrijk voor het project.
  • Voor de Mathenesserbrug is er een prachtig ontwerp gemaakt door grafisch ontwerper Bart Oppenheimer voor het gedicht van Daniël Dee. Toestemming voor de uitvoering is gegeven door gemeente Rotterdam. Omdat het aanbrengen op de brug veel gevolgen heeft voor het (weg)verkeer sluiten we aan op geplande RET werkzaamheden in 2019. Zodra bekend is  wanneer de onthulling kan plaatsvinden laten we het weten!
  • De Lage Erfbrug staat voorlopig on hold. De toestemming voor het overeengekomen gedicht werd teruggetrokken en de hoge kosten van het omgevingsmanagement tijdens de uitvoering vormden een te groot struikelblok. Want we kunnen bij De Lage Erfbrug niet op korte termijn op RET werkzaamheden aansluiten. Met de beschikbare middelen richten we ons daarom liever eerst op uitvoerbare bruggedichten.
  • Ondertussen worden natuurlijk voorbereidingen voor de andere bruggen getroffen, zie hier welke dat zijn. (Aanvullende) fondsenwerving en in een enkel geval voorbereidingen lopen voor enkele van die bruggen. Dat zijn vooralsnog De Cool- of Parkhavenbrug, Jonkersbrug,  Beukelsbrug en Pieter de Hoochbrug. Daarover meer zodra er feestelijk nieuws te melden is.
  • Nieuwe financiers en partners zijn STOER, BPD Cultuurfonds en De Machinist! Zie ook hier.
  • volg het project ook via Facebook!
  • binnenkort meer goed NIEUWS, houdt de website en Facebookpagina in de gaten.
  • Benader ons als je denkt aan ondersteuning van dit mooie en ambitieuze project, we informeren je heel graag.

MathenesserbrugOPEN DICHT bruggedichten heeft de ambitie liefst 10 bruggen over de Delfshavense Schie van poëzie te voorzien. Het project is natuurlijk al succesvol als er 2 tot 4 bruggedichten op de route worden gerealiseerd binnen de looptijd van het project, in aanvulling op de bestaande poëzie op gebouwen langs de route. Bekendmakingen over geselecteerde dichters en gedichten, en de ontwerpers worden per te realiseren brug gedaan.  De eerste bruggen worden gefinancierd door CityLab010, het Job Dura Fonds en CBK Rotterdam, STOER en BPD Cultuurfonds.

De financiers en samenwerkingspartners van OPEN DICHT bruggedichten.