Heel veel dank! 

Fantastisch dat u ons werk steunt! Stichting de Zoek naar Schittering is opgericht om poëzie en proza in de openbare ruimte te bevorderen. Daar draagt u nu aan bij.

Ik vind het heel bijzonder als iemand doneert, het wordt dus zeer gewaardeerd. Van een donateur noteren we liefst de naam en emailadres zodat we u bij een eventuele onthulling  persoonlijk kunnen uitnodigen. Gaf u dit niet aan in uw donatie, dan kunt u ons die mailen. Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens.

Misschien gaf u een doel aan uw donatie. Dan zorgen we ervoor dat het bedrag daarvoor wordt gereserveerd. U kunt op de hoogte blijven van alle projecten en vorderingen via onze incidentele nieuwbrief ’Updates & Uitnodigingen’ – meld u daarvoor
hier aan.

Wilt u periodiek in plaats van eenmalig of incidenteel doneren? Neem dan contact met ons op. Lees hieronder waarom dat voordelig voor u kan zijn.

Meer over de stichting leest u op https://www.dezoeknaarschittering.nl/over-de-stichting/

Hartelijke groet en met dank,

Jiske Foppe
directeur-bestuurder de Zoek naar Schittering
bestuur@dezoeknaarschittering.nl

ANBI status

Stichting de Zoek naar Schittering heeft de culturele ANBI status toegekend gekregen door de Belastingdienst, met terugwerkende kracht vanaf de oprichtingsdatum, 16 oktober 2017. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling: die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut waarbij een culturele ANBI voor minstens 90% actief is op cultureel gebied. Meer informatie over de culturele anbi. Giften zijn aftrekbaar als een organisatie een ANBI status heeft. Voor fondsenwerving kan de ANBI status belangrijk zijn omdat sommige fondsen dit als voorwaarde voor aanvragen stellen.

voordelen en verplichtingen ANBI

Donateurs en ANBI’s kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen, zoals onder andere bij erven en schenken, en eenmalige en periodieke giften aan een ANBI zijn aftrekbaar. Het geven van een gift aan de stichting door particulieren en ondernemingen is vanwege deze belastingvoordelen extra aantrekkelijk. Indien je een culturele ANBI bent mogen particulieren en ondernemingen in de aangifte inkomstenbelasting zelfs 1,25 keer (particulieren) of 1.5 keer (ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen) het bedrag van de gift aftrekken van hun inkomsten.
Lees uitleg voor particulieren hier en uitleg voor ondernemers hier.
De ANBI status kent voor ons ook verplichtingen, die je hier na kan lezen .

De voordelen van periodiek schenken

U mag uw volledige gift jaarlijks aftrekken van uw belastbaar inkomen, ongeacht de hoogte van uw gift of uw inkomen.

De fiscus betaalt daarmee een aanzienlijk deel van uw schenking. Afhankelijk van uw inkomen kan dat oplopen tot 43 procent. Let op: voor belastbare inkomens boven €68.500 daalt het aftrekpercentage de komende jaren van 43% (in 2021) naar 37,05% in 2023.
U kunt het belastingvoordeel desgewenst gebruiken om uw steun aan ons te verhogen.

Hoe werkt het?

U schenkt een vast bedrag per jaar en de looptijd van uw schenking is minimaal vijf jaar.
De gift wordt vastgelegd in een schriftelijke schenkingsovereenkomst. Deze ontvangt u van ons op uw verzoek. U vult het in en wij vullen de benodigde gegevens aan en sturen vervolgens het formulier naar u terug voor uw administratie. Als u een echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner? Dan moet hij/zij de overeenkomst ook ondertekenen (art. 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.) Mail bestuur@dezoeknaarschittering.nl of bel 06 251 899 31.